Skriv ut sidanStart > Bli medlem!
Start > Bli medlem!

Vill du bli medlem i Qnyppling MC?

Välkommen till tjejklubben Qnyppling MC med många olika personligheter, där vi har ett gemensamt:

😃 VI KÖR ALLA HOJ! 😃

 

Medlemskap i Qnyppling MC (QMC):


Medlemskap beviljas om:

  • du är kvinna som kör motorcykel regelbundet eller är passagerare till medlem i klubben OCH 
  • du betalar en årlig medlemsavgift
QMC är en förening för kvinnliga motorcyklister. Ändamålet med föreningen är att tillvarata medlemmarnas MC-intresse och verka för ökad kunskap inom området. Föreningen är även ansluten till Sveriges Motorcyklisters centralorganisation (SMC).

Ett medlemskap innebär att Du har full tillgång till QMC:s verksamhet, vår Facebook-grupp och hemsidan.

Klubbens medlemmar förväntas verka för sammanhållning och trivsel inom QMC. QMC utser en mentor till alla nya medlemmar för att Du som ny medlem lättare ska komma in i klubben.

Aktuell medlemslista, aktiviteter, protokoll styrelsemöten/klubbmöten/årsmöten, personlig presentation m.m. finns lösenordskyddadat på hemsidan. Inloggning och lösenord erhåller du i samband med ditt medlemskap. 

I samband med betalning av medlemsavgiften till QMC ger du ditt samtycke till att de uppgifter som lämnas i medlemsansökan lagras och behandlas i QMCs medlemsregister samt att du kan finnas med på bilder i bildgalleriet. Om någon förekommer på bild eller i text, men har avvikande åsikter om publiceringen, kontakta Ordförande/Webmaster så borttages namn/bilder direkt. Vi följer GDPR. 

Fyll i din ansökan/formuläret via länken nedan och skicka in, vi tar sedan upp din medlemsansökan på vårt kommande nästa möte och återkopplar till dig. När dina personuppgifter kommit in via QMC hemsidan och din medlemsavgift är betald (100 kr år 2022) kontaktar vår ordförande Helene L dig med information om QMC, inloggningsuppgifter till hemsidan och vår Facebook-grupp samt meddelar dig din mentor i klubben!

Medlemsavgiften ska betalas till vårt konto (föreningskonto i Vadstena Sparbank): 
Cleraringnummer: 8383-2
Kontonummer: 114418830-5
(underlätta för vår kassör genom att skriva ditt namn i meddelandet i betalningen/överföringen)

Frågor?
kontakta Ordförande Helene L: 0736-38 94 09, alternativt via mejl: helene.lauenstein@gmail.com 

Medlemskap i Sveriges Motorcyklister (SMC):

Qnyppling MC (QMC) är ansluten som klubb till SMC. Vill du även bli medlem i SMC har du 50 kr i rabatt på deras årsavgift genom att ange Qnyppling MC. Du har även 10% i rabatt på din MC försäkring (bl.a. SVEDEA) genom att uppge ditt medlemskap i SMC.
Läs mer om SMC på deras hemsida: https://www.svmc.se/ 

Har vi fått dig intresserad av vår klubb?
Ansök om att bli medlem genom att klicka HÄR!


 

 

smclogga.jpg

fblogo200x200.jpg

Copyright © 2008-2025 - Qnyppling MC - Östergötlands Qvinnliga MC-klubb

WDS CMS admin »

webdesign by Webdesignskolan