Skriv ut sidanStart > Bli medlem!
Start > Bli medlem!

  Vill du bli medlem i Qnyppling MC?

  Välkommen till tjejklubben Qnyppling MC med många olika personligheter, där vi har ett gemensamt:

  VI KÖR ALLA HOJ!

   

  Medlemskap i Qnyppling MC (QMC):

  • Medlemskap beviljas kvinna som uppfyller följande villkor:
  • Kör motorcykel regelbundet eller är passagerare till medlem i klubben.
  • Qnyppling MC är en förening för kvinnliga motorcyklister. Ändamålet med föreningen är att tillvarata medlemmarnas mc-intresse och verka för ökad kunskap inom området. Föreningen är ansluten till Sveriges Motorcyklisters centralorganisation (SMC).
  • Ett medlemskap innebär att Du har full tillgång till QMC:s verksamhet, samt Facebook gruppen och Hemsidan.
  • Klubbens medlemmar förväntas verka för sammanhållning och trivsel inom Qnyppling MC.
  • Fyll i din ansökan/formuläret via länken nedan och skicka in, vi tar sedan upp din medlemsansökan på vårt kommande nästa möte och återkopplar till dig.
  • Aktuell medlemslista och bildarkiv finns lösenordskyddad på hemsidan. Vi följer GDPR.
  • I samband med betalning av medlemsavgiften till QMC ger du ditt samtycke till att de uppgifter som lämnas i medlemsansökan lagras och behandlas i QMC´s medlemsregister samt att du finns med på bilder i galleriet.
  • Om någon förekommer på bild eller i text, men har avvikande åsikter om publiceringen, kontakta Ordförande/Webmaster så borttages namn/bilder direkt.
  • QMC utser en mentor till alla nya medlemmar för att Du som ny medlem lättare ska komma in i klubben.
  • Medlemsavgift: 100 kr/kalenderår (år 2020).
  • Postgiro QMC: 4787556-2


  • Medlemskap i Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC):
  • Qnyppling MC (QMC) är ansluten som klubb till SMC, söker du medlemskap i SMC har du 50 kr i rabatt på deras årsavgift genom att ange Qnyppling MC.


   

   

  smclogga.jpg

  fblogo200x200.jpg

  Copyright © 2008-2025 - Qnyppling MC - Östergötlands Qvinnliga MC-klubb

  WDS CMS admin »

  webdesign by Webdesignskolan