Skriv ut sidanStart > Bli medlem!
Start > Bli medlem!

Vill du bli medlem i Qnyppling MC?

Välkommen till tjejklubben Qnyppling MC med många olika personligheter, där vi har ett gemensamt:

😃 VI KÖR ALLA HOJ! 😃

 

Medlemskap i Qnyppling MC (QMC):

 • Medlemskap beviljas kvinna som uppfyller följande villkor:
 • Kör motorcykel regelbundet eller är passagerare till medlem i klubben.
 • QMC är en förening för kvinnliga motorcyklister. Ändamålet med föreningen är att tillvarata medlemmarnas mc-intresse och verka för ökad kunskap inom området. Föreningen är även ansluten till Sveriges Motorcyklisters centralorganisation (SMC).
 • Ett medlemskap innebär att Du har full tillgång till QMC:s verksamhet, samt Facebook-gruppen och Hemsidan.
 • Klubbens medlemmar förväntas verka för sammanhållning och trivsel inom QMC.
 • Aktuell medlemslista, aktiviteter, protokoll styrelsemöten/klubbmöten/årsmöten, personlig presentation m.m. finns lösenordskyddadat på hemsidan. Inloggning och lösenord erhåller du i samband med ditt medlemskap. 
 • I samband med betalning av medlemsavgiften till QMC ger du ditt samtycke till att de uppgifter som lämnas i medlemsansökan lagras och behandlas i QMC´s medlemsregister samt att du finns med på bilder i bildgalleriet.
 • Om någon förekommer på bild eller i text, men har avvikande åsikter om publiceringen, kontakta Ordförande/Webmaster så borttages namn/bilder direkt.
 • QMC utser en mentor till alla nya medlemmar för att Du som ny medlem lättare ska komma in i klubben.
 • Vi följer GDPR.
 • Fyll i din ansökan/formuläret via länken nedan och skicka in, vi tar sedan upp din medlemsansökan på vårt kommande nästa möte och återkopplar till dig.
 • Medlemsavgift: 100 kr/kalenderår (år 2022) som betalas till: Handelsbanken Clearing: 6591 Konto: 906 927 641
 • När dina personuppgifter kommit in via QMC hemsidan och din medlemsavgift är registrerad (100 kr år 2022) kontaktar vår ordförande Gunilla M dig med, information om QMC, inloggningsuppgifter till Hemsidan och Facebook samt din mentor i klubben!
 • Har du frågor, kontakta Ordförande Gunilla M: 0734-13 05 52, alternativt via mejl: gunillamelin@soderkopingsrs.se och gunillamelin@outlook.com 

 • Medlemskap i Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC):
 • Qnyppling MC (QMC) är ansluten som klubb till SMC, vill du även bli medlem i SMC har du 50 kr i rabatt på deras årsavgift genom att ange Qnyppling MC. Du har även 10% i rabatt på din MC försäkring (bl.a. SVEDEA) genom att uppge medlemskap i SMC.


 

 

smclogga.jpg

fblogo200x200.jpg

Copyright © 2008-2025 - Qnyppling MC - Östergötlands Qvinnliga MC-klubb

WDS CMS admin »

webdesign by Webdesignskolan