Vi hälsar senaste
medlem
mar

Ann-Kristin och Karin från Norrköping

VÄLKOMNA !

Du är besökare
besöksräknare
sedan 2008-02-01

Senaste uppdateringen 2018-02-23

Under "Logga in" ny adresslista med 2 nya medlemmar.

 
 


Att köra motorcykel i grupp
10 - tum-regler

Avstånd
Håll avstånd! Kör aldrig för nära framförvarande ekipage. Tänk på att du måste kunna stanna om någonting oförutsett inträffar framför dig. En bra tumregel – på många vägsträckor finns vita reflexförsedda stolpar – kör ALDRIG närmare framförvarande MC än avståndet mellan dessa stolpar.
En annan minnesregel är den s k ”3-sekundersregeln” som innebär att du skall hålla minst 3 sekunders avstånd till framförvarande ekipage.
Risken med för korta avstånd, behöver kanske inte ytterligare påtalas men avståndet får ej heller bli för långt. Låter du avståndet bli för långt kommer hela karavanen att bli orimligt utdragen och det blir omöjligt för den som kör framför dig att göra nödvändiga bedömningar.
Tänk på att det är svårt att i backspegeln se den som ligger alltför nära. Placera din MC så att du, ur backspegelperspektiv, ej hamnar i framförvarandes "döda vinkel".

Tempo
Vid motorcykelåkning blir hastigheten – av säkerhetsskäl - mer ojämn än vid bilkörning. Vid t ex skymd sikt (vägkorsningar, utfarter, villatomter, häckar vid gatukorsningar etc.) kan hastigheten bli extremt låg. Å andra sidan är det viktigt att anpassa sig till rådande trafikrytm.

Vid start
Efter ett stopp eller inbromsning, är det viktigt att alla snabbt följer ledar MC-n fartökning upp till marschfart. Detta för att undvika onödig gummibandseffekt. Även detta är en säkerhetsfråga eftersom den sista MC-n, för att hinna i kapp, kan tvingas köra alltför fort. I princip har alla motorcyklar resurser att hänga med även i kraftiga accelerationer.
Om någon tycker att det går för fort skall denne emellertid inte förledas att köra fortare än vad som känns behagligt. Ledarmotorcykeln får i så fall anpassa tempot.

Zic-zac
På sträckor där vägbredden så tillåter, åker vi i s k zic-zac formation. Positionen skall vara tydlig så att den som åker till höger verkligen ligger på den högra delen av ”sitt” körfält och den som ligger till vänster ligger nära mittlinjen. Du byter spår när MC:n framför gör det. Bakgrunden till zic-zac formationen är bl a följande: Zic-zac formationen signalerar till den som planerar omkörning av mc-karavanen att vara extra uppmärksam. Dessutom uppfattar mötande trafik, på långt håll, att det är en eller flera bilar man möter (och ej någon moped), vilket kanske förhindrar att du får möte med en eller annan "vansinnesomkörning".

Smal, kurvig väg
Där vägen är smal eller krokig är det givetvis ej aktuellt med zic-zac formation. Planera körningen så att du inte kommer ikapp MC:n framför när du kommer in i en kurva. Han/hon kanske vill köra saktare än du. Kör aldrig in i hans/hennes "revir" utan håll behörigt avstånd.

Backspegel
Håll uppsikt bakåt i backspegeln. Kommer MC:n bakom dig på efterkälken så sakta in så att du hela tiden har kontakt med honom. Du ansvarar för att bakomvarande uppfattar vilken väg vi väljer i en korsning. Försvinner han ur sikte av någon orsak så sakta av eller stanna på lämplig plats för att invänta hans ankomst. Stannar MC:n framför dig stannar självklart hela efterföljande gruppen.

Tätort
I tätorter är det viktigt att sluta leden och köra relativt tätt samman med full uppsikt. Behöver man t ex stanna för rött ljus kan det vara lämpligt att försöka "samlas" om det finns plats för att göra det. Kommer inte hela gruppen över vid rödljus så saktar förtruppen in eller stannar helt vid sidan av gatan för att avvakta ögonkontakt med bakomvarande.

Position i ledet
Vi kör aldrig om varandra inom gruppen. Den position du har vid start behåller du till nästa stopp. Undantaget är om man behöver kommunicera med någon, t ex för att tanka eller annan orsak som ej kan vänta. Säkerhetsansvaret ligger hela tiden hos den som bryter formationen.

Omkörning
Vid omkörning av andra fordon är det viktigt att kontrollera så att MC:n bakom "hänger på". Obs: om den gör det, är det viktigt att du inte slår av på farten för tidigt eller går in för snävt, efter omkörningen – du måste tänka på att ge plats för alla motorcyklar bakom dig att så att de kan komma in framför det fordon ni kört om.

När vi svänger
När vi ska svänga av på en annan väg är det viktigt att ge tecken i god tid samt att kontrollera att MC:n bakom uppfattar att vi svänger. Stanna om nödvändigt på höger sida vid korsningen tills du ser att han/hon uppfattat att du svängt och kör sedan ifatt gruppen. Du är ansvarig för att MC:n bakom dig uppfattar vilket vägval du gör i en korsning.

Ansvar för bakomvarande
Tänk på att du ALLTID har huvudansvar för att den MC som kör närmast bakom dig ”hänger med”. Självklart vid normal körning men särskilt vid vägskäl, i samband med stopptecken eller vid eventuella omkörningar. Om du tar ansvar för bakomvarande MC på ett korrekt sätt sprider sig informationen om eventuella händelser eller fördröjningar i ledet snabbt till den som kör i täten för MC-gruppen.

Till sist Vid stopptecken kan det vara lämpligt att samla ihop gruppen.
Kör om möjligt upp vid sidan av ledaren – fyll sedan upp på samma sätt bakom så att gruppen blir utspridd på så liten yta som möjligt.
Tänk också på att slå av blinkers efter att vi svängt. Få saker irriterar lika mycket som en blinkers man glömt slå av.

TREVLIG RESA!

 

Från en biker

När Du ser oss köra förbi Dig
Ta inte illa upp eller tro att vi försöker "visa upp oss". Nittiofem procent av tiden, försöker vi komma ut ur Din döda vinkel eller ta oss ur den farliga situation vi befinner oss i.
Att vi kör från Dig betyder inte att vi vill tävla, men att vi ger oss det utrymme vi behöver just nu. Att köra omkull gör ont och kan förstöra livet för oss själva, våra vänner och familj.

När Du hör våra horn
Ta inte illa upp eller tro att vi försöker att reta Dig. Vi vill bara berätta för Dig att vi också finns på vägen och vi är mer än medvetna om Din uppmärksamhet till oss medan Du kanske talar i en mobiltelefon, äter, läser eller deltar i andra störande aspekter under Din körning.
Det är viktigt för oss, och för Dig, att Du vet att vi är där.
Om Du kunde se vad vi ser och förstår hur Ditt liv skulle kunna bli väldigt kort för att någon inte uppmärksammar Din körning, då skulle Du förmodligen ändra Dina körvanor.

När Du hör våra ”raka rör”
Bli inte arg och fientliga mot oss. Ja, en del hörs ganska högt, men för vissa finns det ett syfte bakom det.
Det handlar om att Du vet vi är i närheten, och vi vill och hoppas att vår satsning på detta tillbehör kommer att rädda våra liv. Våra rör handlar verkligen inte om vårt ego ... det är ett uttryck för och individanpassning till vår form av transport.

När Du ser oss i våra kläder
Bli inte rädda för oss eller döm oss inte. Vi vill ”klä oss mer för vurpan än för rundan”, våra skinnjackor, byxor, handskar och stövlar är den barriär vi har för att slippa att förlora stora mängder kött om något får oss att gå ner i asfalten ... inget mer, inget mindre. Skyddsutrustning är avgörande för vår körning.
Om Du någonsin kastas ner i gatan i 50 km/h på grund av någon annans tanklösa körning kommer Du att vara mycket tacksam ifall Du bär skinnjacka, skinnbrallor, hjälm, boots och handskar.
Vi kanske bär märken på våra jackor, och pins på våra västar. Dessa är symboler av stolthet och ära i våra grupper.
Dessa saker stärker oss som ett broderskap och systerskap bland bikers. Inte för att vi är bättre än någon annan, men vi har samma typ av ädelhet och stolthet i vår samhörighet som Du kan ha i olika aspekter av ditt liv.

När Du ser oss i en restaurang
Du behöver inte skydda ditt barn eller känna dig skrämd. Vi har familjer, fruar, män, älskade barn vi också, precis som Du.
Vi ler, vi skrattar och njuta av de stunder vi har. Vi är tillgängliga, och skulle gärna bli vän med Dig, om Du ger oss tillfälle.

När Du ser oss på en parkeringsplats
Var övertygad om att vi inte är där för att bråka med Dig. Mer än sannolikt är att vi just avslutade en lång körning och tar en paus. Eller så kan vi vara på möte med andra motorcyklister och samlas för en välgörenhetskörning till förmån för små barn eller en annan lika värdig sak.
Vi kan vara där för att beundra varandras hojar, dela vår stolthet med andra bröder och systrar, precis som Du gör med Din egen bil. Det är vad vi gör ... det är en del av våra liv, och vi skulle mer än gärna dela med oss till Dig vad hojåkning handlar om ... om Du bara skulle be om det.

När Du ser en aggressiv motorcyklist
Placera inte oss alla i samma stereotypa kategori som de vars beteende och handlingar får Dig att reagera i avsky och intolerans.
Flertalet av oss håller inte på med denna typ av körning heller, och vi vet och förstår att den mänskliga naturen tenderar att blanda oss alla tillsammans som "samma grupp". De flesta av oss vill inte ha denna stämpel ... och förtjänar inte den heller.

När Du ser en grupp motorcyklister på vägarna
Ge oss artigheten att dela vägen med Dig. Vi kör i grupper med den förhoppningen om att vi lättare skall ses av bilister.
Undvik att "köra in" mellan flera motorcyklister i formation. Detta gör oss mycket spända och nervösa, speciellt när det är gjort utan vederbörlig hänsyn till vår säkerhet.
Ge oss Din medvetenhet om att vi är mycket mer utsatta än Du. Vi vill inte utmana Er bilister, för vi alla är kloka nog att veta ... vi skulle förlora den striden.

När Du svänger vänster eller kör in på en väg 
Titta, titta sedan igen ... och sedan en gång till. För vi kan lätt döljas, och verkar vara osynliga genom sådana saker som en telefonstolpe, ett annat fordon, starkt ljus eller bländning av solen ... eller möjligen, grejer hängande i Din backspegel !!!

Om Du ser oss blinka med våra helljus åt Dig eller hör oss blåsa våra horn
Vill vi bara försöka att se till så att Du kommer att se oss innan en tragedi som skulle förändra både Ditt och våra liv.

När Du är bakom oss
GE OSS DET UTRYMME VI BEHÖVER !!! Vi behöver inte Dig som svans.
Om Du kör på oss, går vi ner i asfalten ... hårt!
Om Du bakifrån kör på en annan bil, är chansen stor att den andra föraren går hem och pratar med försäkringsbolaget.
Om Du bakifrån kör på en motorcyklist, finns risken att ”knutten” inte kommer hem alls… 
Vi vill inte spela några spel med dig, vi vill bara njuta av åkturen och den friska luften och uppleva det som många av er bilister aldrig har gjort.
Om vi accelererar bort från Dig, tolka inte denna åtgärd som att vi vill tävla med Dig.
Vi försöker bara ta oss ur en hemsk och skrämmande situation om Du insisterar på att vara för nära.
Vi accepterar hellre en fortkörningsbot än en begravning.

Vid korsningar
Vänta några sekunder vid en vägkorsning i stället för att svänga ut precis framför oss om vi är i korsningen. Vänta några sekunder för att låta oss passera stället för att dra ut i trafiken rakt framför oss.
Stående på bromsarna och låsa däcken på en bil är oftast ofarligt. Låsa bromsarna på en motorcykel kan vara dödligt.
Din väntan några sekunder kan innebära att Du räddar ett liv.
Att krocka med bil innebär en öppnad airbag, att krocka med motorcykel innebär en öppnad liksäck.
Om Du tvärnitar eller svänger utan att använda blinkers framför oss och vi måste bromsa hårt eller väja, bli inte chockade om vi skriker oanständigheter åt Dig och Dina förfäder.
Med ett nära samtal med döden på grund av någons otålighet gör någon arg - särskilt oss.
Vi upplever detta oftare än Du anar. Vänta några sekunder så att vi kommer förbi Dig.

När, och om, Du blir irriterad eller stressad
Ta inte ut det på oss bara för att vi är mindre än Du och mer sårbara.
Tänk på vad Du gör och på hur slutresultatet som kan bli
Följderna av Dina handlingar och val kan vara mycket skadligt för vårt välbefinnande, vår familj, våra barn och våra nära och kära. Ja, det finns de som kan tendera att gör dig arg, att visa raseri mot dem löser inte problemen, bara förstärker dem.
Nio av tio motorcyklister kommer att göra allt de kan för att ta sig ur denna situation med eller utan Din medverkan.

När Du har ett tillfälle att tala till oss
Du kommer att upptäcka, utanför all påverkan om den stereotypa inställning Du kan ha, att vi är lika mänskliga som Du, bara med olika intressen och leksaker.
Många av oss skulle ge dig skjortan om det skulle tendera att lysa upp Din dag eller behaga dig på något sätt.

Vi är egentligen inte annorlunda ... och Du, vi kör bilar, lastbilar och skåpbilar också.

Så, träffa oss och hälsa på oss ... jag tror att Du glatt kommer att bli förvånad och att Du kommer att mötas med öppna armar.


Tack för att Du försöker att förstå oss! - Sprid gärna texten.

- RIDE TO LIVE -

- Qnyppling MC - Östergötlands Qvinnliga MC-klubb -