<%If Session("login") Then %> Välkommen till Qnyppling Mc
STYRELSEMÖTEN 
 
 
Vandringspriser

Dessa priser delas ut med ett ständigt vandrande pris i varje kategori och ett diplom som pristagaren får behålla.

Klubben vill ha in nomineringar, texter och foton till någon i styrelsen senast 31/12 varje år.

Priserna delas ut till tre olika medlemmar per kalenderår.

Årets Qnyppla
kan delas ut till vilken medlem som helst. Alla medlemmar nominerar till styrelsen, styrelsen tar ut. Varje styrelsemedlem har en röst att fördela.

Årets Långmilare
Föraren lämnar in en summering av antal körda mil, ca, för kalenderåret. Även en text på vilka städer som besökts och gärna en rolig händelse.

Årets Mc
Ägare, förare eller medpassagerare skickar in ett foto samt en information om årsmodell, motorvolym och liknande. Även en text/motivation för seger.
Detta läggs ut på hemsida och FB och övriga medlemmar röstar fram en segrare.
Vid lika många röster på samma ”objekt” sker en lottdragning.
- Qnyppling MC - Östergötlands Qvinnliga MC-klubb -
 
<% else Response.Redirect ("medlemmar.asp") end if %>